MultiPuls - Högeffektspulsad tunnfilmsprocess från multipla materialkällor

Diarienummer 2017-03172
Koordinator IONAUTICS AB
Bidrag från Vinnova 1 762 850 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft - 2017 vår

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet är att projektparterna ska utveckla processer och hårdvara för beläggning av multilager- och flerkomponentfilmer. Ionautics AB tillverkar hårdvara för tunnfilmsbeläggning inom industri och akademi baserat på den så kallade HiPIMS-tekniken (High Power Impulse Magnetron Sputtering). Forskargruppen Plasma- och Ytbeläggningsfysik på Linköpings universitet är världsledande inom HiPIMS-tekniken som de introducerade till forskarvärlden under 1990-talet.

Förväntade effekter och resultat

Effekterna av ett lyckat projekt är att: - Ionautics ökar sin konkurrenskraft genom att kunna fortsätta att sälja teknik i den absoluta framkanten för att sprida beläggning av multilager- och flerkomponentfilmer till en världsmarknad. - Forskargruppen Plasma- och Ytbeläggningsfysik på Linköpings Universitet får utökad möjlighet att forska på nya och mer komplicerade material än vad de kan göra med dagens utrustning, vilket bidrar till att stärka deras position inom området. Forskningen har även potential att komma svensk ytbeläggande industri till godo.

Planerat upplägg och genomförande

Det planerade upplägget för genomförande är att Ionautics tar fram ny teknik i form av hård- och mjukvarulösningar. Ionautics roll inom projektet är att ansvara för den industriella forskningen och designen av och kring hårdvara och mjukvara. Plasmagruppen bidrar med sin expertis inom avancerade plasmateknologier för att syntetisera nya och förbättrade material, vilket är nödvändigt för att framgångsrikt visa att den framtagna tekniken resulterar i en process som fungerar som avsett samt i önskvärda materialförbättringar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.