Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Multiple data - single visualization

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Västerås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med genomförbarhetsstudien var att undersöka möjligheterna att hitta koncept för visualisering av flera data på ett omfattande sätt. Projektets aktiviteter finns dokumenterade i form av persona- och scenariobeskrivningar som baseras på användarstudier med domänexperter, state-of-the-art studie som visar ett urval av visualiseringstekniker, visualiseringskoncept som tar tillvara på identifierade behov samt mock-up av en potentiell lösning. En ansökan om fortsättningsprojekt kommer att skickas till PiiAs utlysning våren 2019.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet identifierade behov och krav på ett framtida visualiseringkoncept av fler-dimensionell data samt gav förslag på lösningar som svarar mot de identifierade behoven. Det föreslagna konceptet har potential att generaliseras till andra industrier och kan öppna nya sätt att utforska mångdimensionella data vilket kan bidra till att stärka konkurrenskraften hos svensk processindustri. Det förväntade fortsättningsprojektet kommer att utveckla demonstratorer av de användningsfall som valts under genomförbarhetsstudien för att skapa en mer avancerad lösning.

Upplägg och genomförande

Under projektet genomfördes kontinuerliga kontextuella intervjuer med domänexperter i kombination med datainsamling för att identifiera användarnas behov samt få en övergripande förståelse av data. Utifrån dessa behov och krav samt en ingående state-of-the-art studie av visualiseringar togs olika koncept fram som resulterade i en slutlig mock-up-lösning. Tillsammans med medverkande partner har ett användarfall valts ut där en avancerad lösning kan göra störst nytta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 september 2018

Diarienummer 2018-02775

Statistik för sidan