Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

MULTIM - Utmaningar inom multimaterialkonstruktion

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 6 032 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2015-06902eng.pdf(pdf, 1770 kB) (In English)

Syfte och mål

Målet med projektet var att ta fram guidelines, kompetens och konkreta lösningar för multimaterialkonstruktion. Projektet har tagit fram fyra olika demonstratorer som belyser både problem och lösningar för multimaterialkonstruktion: Reservhjulsbalja, ledskena, motorsågssvärd samt krockbox med bakplatta. Ett material för att guida konstruktörer och produktutvecklare har tagits fram och ett stort kompetensutbyte mellan olika industrier har funnits genom hela projektet.

Resultat och förväntade effekter

De typfogar som behandlades i de fyra multimaterialkonstruktionscase bedöms teoretiskt möjliga att implementera i produktion. Vad som behöver undersökas framöver är kostnadsminskning samt stabilitet/automation av inblandade processer. Projektet har utvecklat kompetens i form av guidelines samt ett utbildningsmaterial, förutom de direkta projektdiskussionerna.

Upplägg och genomförande

Deltagande parter har varit Swerim, RISE, Volvo Cars, Gestamp, GKN, Husqvarna och SSAB. Projektet har studerat fyra olika typfogar kopplade till fyra industrirelevanta case. Fogtyperna har varit kombinationer av stål, aluminium, CFRP och titan. Kompetens har extraherats från varje case och delats i ett gemensamt forum, vilket har medfört ett större kompetensutbyte mellan olika industrigrenar. Överraskande många likartade problem har funnits mellan industrierna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-06902

Statistik för sidan