MTT-SUSU

Diarienummer
Koordinator DELLCRON AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Enorma pengar läggs i dag på dokumentation av installationer för telekom. ändå är kvaliteten på dagens dokumentation milt uttryckt varierande. En metod för automatisk eller semiautomatisk dokumentation med centimeterprecision är oerhört värdefull.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntar oss att MTT-SUSU ska ge möjlighet att dokumentera med högre precision än nuvarande metoder, samt till endast en bråkdel av dagens kostnader.

Upplägg och genomförande

Hård och mjukvarumoduler kommer successivt under de närmaste 12 månaderna att anpassas till den nya maskinen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03813

Statistik för sidan