Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MPQP - Modelldriven beredning och kvalitetssäkring

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centre for design and management of manufacturing systems
Bidrag från Vinnova 6 722 224 kronor
Projektets löptid juni 2014 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport SR2014-01413_MPQP_en.pdf(pdf, 6279 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syfte har varit att möjliggöra signifikant förbättrad produktivitet i beredning och kvalitetssäkring vid svenska fordonstillverkare, deras underleverantörer och andra tillverkande företag genom modelldrivet arbetssätt. I dag används mycket tid till att skapa, hantera och underhålla kvalitetssäkrande dokument. När ingenjörer och produktionstekniker ägnar tid åt detta används inte kompetens på ett effektivt sätt. Ett modelldrivet arbetssätt medför att färre ingenjörstimmar skulle behöva ägnas åt att skapa och hantera kvalitetssäkrande dokument.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom att representera produkt, process- och resursdata i digitala koherenta modeller reduceras tiden som behöver användas för att skapa och hantera kvalitetssäkrande dokument. När färre ingenjörstimmar behöver ägnas hantering och underhåll av dokument kan värdefull ingenjörskompetens användas till innovation och processförbättrande arbete i stället för icke-värdeskapande dokumenthantering. Genom modelldrivet arbetssätt bedöms produktiviteten i artikelberedning och kvalitetssäkring kunna öka med 20 -40 %

Upplägg och genomförande

För att besvara projektets forskningsfrågor och uppnå angivna målsättningar har följande metoder tillämpats. - Litteraturstudier - Studier av datorstöd för artikelberedning- och kvalitetssäkring - Workshopar - Fallstudier

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-01413

Statistik för sidan