Motivationsdriven kompletterande strokerehabilitering

Diarienummer 2013-00821
Koordinator TESCH-ÖVERMO FORSKNINGSSTIFTELSE FÖR BÄTTRE MUSKELHÄLSA OCH AKTIVARE LIV - Tesch-Övermostiftelsen
Bidrag från Vinnova 474 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Genomfört
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2013

Syfte och mål

De 60-tal djupintervjuerna visar en vårdkedja där rehabiliteringsfrekvensen sjunker för varje steg i vårdkedjan. Få av respondenterna anser sig ha fått en övergripande rehabiliteringsplan. Sex stycken faktorer har identifierats som förutsättningar för att egenrehabilitering ska fungera varav motivation är den viktigaste. En designprototyp är framtagen till en motivationsdrivande tjänst vilken verkar som en övergripande rehabiliteringsplan som uppdateras efter utförda aktiviteter genom att utförda övningar görs m hj a 5-10 integrerade rehabiliteringsutrustningar.

Resultat och förväntade effekter

Målet att stärka partskonstellationen samt en kartläggning av nuvarande forskning och kommersialisering har uppnåtts genom ´Samling kring framtidens strokerehabilitering´ som samlade ett femtiotal av Sveriges främsta forskare och företag på Sophiahemmet den 18e oktober 2013. Vidare har två internationella resor genomförts, dels till UK Stroke Forum m 1500 delegater och dels till Toronto Rehabilitation Institute. Konstellationen har stärkts från 1 till 5 forskningsparter, från 1 till 5 kliniska parters, från 1 till 7 företag.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med informationssökning och inledande explorativa intervjuer inför påföljande semistrukturerade intervjuer. I de 32 problemintervjuerna (1-2 h) fick man berätta fritt om sin erfarenhet av stroke- och egenrehabilitering samt rangordna sex faktorer som viktiga för att denna ska fungera. Därefter har utfallet sammanfattats inför en workshop på KTH kring möjliga lösningar. Dessa lösningsförslag har illustrerats och beskrivits i text samt skickats ut inför 20 st lösningsintervjuer. Slutligen har en designprototyp skapats inför en valideringsworkshop.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.