Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Motivationsdriven kompletterande strokerehabilitering

Diarienummer
Koordinator TESCH-ÖVERMO FORSKNINGSSTIFTELSE FÖR BÄTTRE MUSKELHÄLSA OCH AKTIVARE LIV - Tesch-Övermostiftelsen
Bidrag från Vinnova 474 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

De 60-tal djupintervjuerna visar en vårdkedja där rehabiliteringsfrekvensen sjunker för varje steg i vårdkedjan. Få av respondenterna anser sig ha fått en övergripande rehabiliteringsplan. Sex stycken faktorer har identifierats som förutsättningar för att egenrehabilitering ska fungera varav motivation är den viktigaste. En designprototyp är framtagen till en motivationsdrivande tjänst vilken verkar som en övergripande rehabiliteringsplan som uppdateras efter utförda aktiviteter genom att utförda övningar görs m hj a 5-10 integrerade rehabiliteringsutrustningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Målet att stärka partskonstellationen samt en kartläggning av nuvarande forskning och kommersialisering har uppnåtts genom ´Samling kring framtidens strokerehabilitering´ som samlade ett femtiotal av Sveriges främsta forskare och företag på Sophiahemmet den 18e oktober 2013. Vidare har två internationella resor genomförts, dels till UK Stroke Forum m 1500 delegater och dels till Toronto Rehabilitation Institute. Konstellationen har stärkts från 1 till 5 forskningsparter, från 1 till 5 kliniska parters, från 1 till 7 företag.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med informationssökning och inledande explorativa intervjuer inför påföljande semistrukturerade intervjuer. I de 32 problemintervjuerna (1-2 h) fick man berätta fritt om sin erfarenhet av stroke- och egenrehabilitering samt rangordna sex faktorer som viktiga för att denna ska fungera. Därefter har utfallet sammanfattats inför en workshop på KTH kring möjliga lösningar. Dessa lösningsförslag har illustrerats och beskrivits i text samt skickats ut inför 20 st lösningsintervjuer. Slutligen har en designprototyp skapats inför en valideringsworkshop.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00821

Statistik för sidan