Mötesprojekt Start-ups

Diarienummer 2013-05157
Koordinator Innospired - We Have Company
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att validera hypotesen om Start-ups som en marknad med behov av innovationer. Vidare har vi undersökt möjligheten att engagera behovsidentifierare och dessa förmåga att var del i en process som syftar till att ta fram innovation idéer och koncept för deras behov samt möjlighet och intresse att delta i pilotprojekt. Förberedelseprojektet har också testat hypotesen om värdeerbjudandet och validerat intresset från ´Entreprenörer´ att innovera inom testmarknaden.

Resultat och förväntade effekter

- En lista på ca 100 företag togs fram inom relevanta branscher för testmarknaden. - En lista över relevanta behovsidentifierare upprättades, baserad på våra privata och professionella nätverk, samt sökning i sociala medier och andra forum. Krävs mer arbete här. - Värdeerbjudande för företag och behovsidentifierare togs fram. - Ett preliminärt datum samt modell för mötesprojektets dagordning och processer togs fram. - Avtal upprättades i samråd med jurist. - Uppsökande över mejl, telefon och möten. - En preliminär lista över deltagare.

Upplägg och genomförande

- Vartefter vi utforskade företagen fick vi inspiration till nya sätt att tänka kring marknaden och dess aktörer. - Att förklara projektets mål, syfte och upplägg på ett enkelt sätt för entreprenörer är en utmaning, och omfattande kontakt krävs för att tydliggöra fördelarna med att delta. Presentationerna testades på olika personer, och vidareutvecklades utifrån det. - Intresset är stort bland behovsidentifierarna. - Teamets förförståelse av de två deltagargrupperna var mycket användbar under förberedelserna, inte minst i upprättande av workshopprocessen.

Externa länkar

The website of the organization who will prepare the project.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.