Mötesprojekt - Industrin möter den kreativa kulturella näringen

Diarienummer 2014-01507
Koordinator KUBERA KONSULT AB - Kubera Konsult Skellefteå
Bidrag från Vinnova 375 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att skapa en arena för möten mellan basindustrin och den kreativa och kulturella näringen med behovsidentifierarna som en länk emellan dessa. Detta var en lyckad strategi då ungdomarna kunde vittna om behov som de kunde identifiera tack vare att någon av deras föräldrar arbetade inom industrin. På så sätt gavs den kreativa och kulturella näringen möjlighet att försöka skapa lösningar på problemen. Målet för projektet var att behovsidentifierarna skulle komma på nya, innovativa idéer som entreprenör erna ska tro på och gå väljer att vidare med.

Resultat och förväntade effekter

Hela projektet gav ett förväntat resultat och dessutom ett positivt resultat. Det enda utfallet som inte blev som önskat var att alla entreprenörer inte riktigt hann i mål med sina ansökningar gällande Pilotprojekt 2014. Detta beror inte på att Vinnovas tid för ansökan är för knapp utan snarare på att tiden för ansökan sammanfaller med den mest hektiska tiden på året för flera av dessa företag. Deltagande i projektet som löpte under sommaren var däremot över förväntan och hade själva ansökanstiden för Pilotprojektet legat något tidigare är vår bedömning att fler hade ansökt.

Upplägg och genomförande

Vi känner att vi nu har fått till en välfungerande process och att vi förhoppningsvis även framöver kommer att kunna genomföra liknande projekt även utan Vinnovas finansiering. Dock gäller det att hitta ett forum där det kan passa in och vi tror att vi i framtiden kan använda dessa kunskaper som genererats från deltagandet i Vinnovas projekt i vårt blivande Science Center och på så sätt få en naturlig mötesplats för behovsidentifierare och entreprenörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.