Mötesplatser - Sport- och hälsoregion Västerbotten

Diarienummer 2014-01519
Koordinator REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN
Bidrag från Vinnova 375 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Region Västerbottens (RV) djupa och övergripande kunskap om potentiella behov inom olika kunskapsområden och befintliga nätverk för möten mellan behovsidentifierare och entreprenörer la en stark grund för projektets måluppfyllelse. Identifierade och värderade behov utgående från deltagarsynpunkter, prövade och utvärderade i mötesprojektets anpassade aktionsdrivna innovationsprocesser, ledde snabbt till uppfyllelse av RVs mål om prototyper som kunde leda till Pilotprojekt i nästa steg, dvs Pilotprojekt med tydlig affärsinriktning och med kommersiell potential.

Resultat och förväntade effekter

Fem ansökningar om Pilotprojekt - Real Stories - medborgardriven nyhetsraportering Dohi Sweden) - Samskapande samhällen - landsbygdsutveckling (Innelandet AB) - Movemate - virtuell träningskompis Innovation Impact) - ACIstore - lokala nätbaserade byaaffärer (Innelandet AB) - Interaktivupplevelsebaserad vård (Innovation Impact Förväntade effekter - nya kommersiella innovationsbaserade relationer - replikerbar, anpassningsbar innovationsmötesprocess för flera organisationer - Medborgardrivna processer för behovsidentifikation viral attitydförändring

Upplägg och genomförande

Mötesprojektet startade med identifierade och värderade behov utgående från etablerade och prövade anpassade aktionsdrivna innovationsprocesser. Detta ledde snabbt till uppfyllelse av RVs mål om prototyper som kunde leda till Pilotprojekt i nästa steg, projekt med tydlig affärsinriktning och kommersiell potential. Mötesplatsprototyperna följs upp för att mäta måluppfyllelse genom en ´fine-tuning´ av processen. Nya medborgardrivna identifikationsprocesser utvecklas för att förutse och tidigt möta medborgar- och samhällsbehov viral attitydförändring för att styra

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.