Mot ökad förståelse för svåra kongenitala neuromuskulära sjukdomar

Diarienummer 2014-00014
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för biomedicin
Bidrag från Vinnova 42 000 kronor
Projektets löptid februari 2014 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Den vetenskapliga syftet med projekt är att definiera förekomsten av genetiska neuromuskulära sjukdomar, den geografiska fördelningen av patienter, kliniska och morfologiska egenskaper, genetisk bakgrund och patogenes av dessa sjukdomar. Vi har definierat arbetsplanen och rollen av alla inblandade samarbetspartner. I det planerade projektet, har vi fokuserat på förutsättningar som ger den sökande möjlighet till vidare karriärutveckling och att aktivt utveckla det internationella samarbetet under det föreslagna forskningsprojektet.

Resultat och förväntade effekter

Planeringsanslaget har möjliggjort att vi kunna definiera arbetsplanen och rollen av alla inblandade samarbetspartner utifrån alla kompetenser. Den sökande, värdorganisationen och samarbetspartner har kompletterande kompetenser. Dessa förutsättningar ger den sökande möjlighet till vidare karriärutveckling och att aktivt utveckla det internationella samarbetet under det föreslagna forskningsprojektet. Dessutom kan detta ge den sökande möjlighet att bidra och medverka till att utveckla långvariga samarbeten mellan alla projektpartners.

Upplägg och genomförande

Den sökande har besökt den svenska värden för att initiera, diskutera och utveckla ett internationellt tvärvetenskapligt samarbete. Fokus på projektet har varit att gynna de akademiska meriter för den sökande och att leda till långsiktigt samarbete och ökad rörlighet mellan universiteten. Planeringsanslaget gjorde det möjligt för de sökande partnerna att skriva och lämna in en fullständig ansökan till VINNMER Marie Curie Incomming grant.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.