Mot Nästa generation av robusta och pålitliga inbyggda system

Diarienummer 2013-04426
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för informations- och kommunikationsteknik, Avdelningen för elektroniksystem
Bidrag från Vinnova 1 690 140 kronor
Projektets löptid januari 2014 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Att utveckla en komplett feltolerant lösning för on-chip nätverk (NoC), uppbyggd med opålitliga komponenter. Mål: 1: Att utveckla en standardmekanism för att övervaka aktivitet i inbyggda system med många kärnor, som syftar till att uppnå medvetandet om sitt egen tillstånd och prestanda. 2: Att utveckla en hierarkisk, feltolerant arkitektur och metod för att bygga inbyggda system så att olika delsystem och komponenter stödjer varandra när fel uppstår.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt ska förbättra tillförlitlighet och prestanda i framtida elektroniska kretsar som starkt bidrar till IKT-infrastruktur i Europa och utomlands. Lovande resultat inkluderar (1) en hierarkisk inbyggd plattform för att övervaka systemet, (2) en arkitektur för hierarkiska feltoleranta inbyggda system, (3) analytisk eller numerisk analys på komplexiteten, prestanda och strömförbrukning för den föreslagna metoden jämfört med nuvarande teknik.

Planerat upplägg och genomförande

Nätverk: Projektet är byggd på samarbete mellan åbo universitet, KTH och Fudan. Vi undersöker möjligheten att skriva en Horizon 2020 ansökan med flera europeiska parter.Felmodellering: En hierarkisk arkitektur kommer att byggas för att övervaka systemet. Robusthetsanalys: Projektet utvecklar mått för att jämföra olika strategier för feltolerans. Utnyttjandet av Resultat: Målet är spridning av projektresultat via konferenser och tidskrifter under varje fas. Särskillt fokus kommer att ligga på patenterbara resultat för framtida kommersialisering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.