Mot Nästa generation av robusta och pålitliga inbyggda system

Diarienummer 2013-04426
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för informations- och kommunikationsteknik, Avdelningen för elektroniksystem
Bidrag från Vinnova 1 690 140 kronor
Projektets löptid januari 2014 - juni 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2013-09-17

Syfte och mål

Det huvudsakliga målet för projektet var att övervaka systemets beteende och föreslå lösningar för att tolerera fel i nätverksbaserade system-on-chip. En annan målsättning var att upprätthålla systemets prestanda under tolererande fel. Optimalisering var ett annat mål av projektet om energi och prestation. Other goals for the project were to analyze analyzes analytically and extend solutions to other dimensions. Vi har i stor utsträckning arbetat med dessa mål, föreslagna lösningar och kopplade olika arbeten till varandra.

Resultat och förväntade effekter

498/5000 Vi studerade olika felmodeller och föreslagna lösningar för att tolerera fel i olika komponenter i nätverket separat. Vi kopplade lösningarna för att tolerera fel i olika komponenter som en enda lösning. Vi föreslog kartläggningslösningar för att kartlägga uppgifter till systemkärnorna och för att minimera överbelastningen i nätverket. Senare använde vi kartläggningsstrategin för att utföra testet i nätverket. Vi utvecklade analytisk formulering för att uppskatta latens i 3D-nätverk med adaptiv routing.

Upplägg och genomförande

För att övervaka systembeteendet implementerade vi ett system med fullständig systemcykel-korrekt visualisering, kallad VisualNoC. Denna simulator kan spela in alla händelser i nätverket, inklusive beteenden hos routrar, behandlingselement och paket. Det kan hitta buggar, deadlocks, flaskhalsar och rapportera statistik som genomströmning, latens, användning etc. Genom denna simulator kan olika algoritmer och kartläggningsalgoritmer undersökas och analyseras. Många av våra verk implementeras på denna simulator. Vi har också använt andra tillgängliga verktyg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.