Molntjänst för avancerade grindsystem

Diarienummer 2016-04752
Koordinator WELLSEC AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - mars 2017
Status Genomfört
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2015-06960-en

Syfte och mål

Wellsecs mål är att erbjuda våra kunder en molnbaserad trafikflödestjänst med bättre service och lägre kostnad än idag. Projektets specifika mål var att ta fram förutsättningar för en molnbaserad tjänst och utveckla en prototyp. Vi kan konstatera att projektet har gett oss en stabil bas av kunskap där såväl affärsmässiga som tekniska förutsättningar analyserats och konkretiserats. Prototypen har fungerat utmärkt och kommer utgöra en viktig delkomponent i det totala systemerbjudandet.

Resultat och förväntade effekter

Prototypen är en molnbaserad grindöppningstjänst som anpassats till mobila enheter som använder iOS och Android. Prototypen har varit en demonstrator för att visa på konceptets möjligheter. Dessutom har grindöppningstjänsten visat sig vara en bra produkt i sig. Vi har redan sålt den till en kund och kommer använda den som en delkomponent i vårt totala systemerbjudande till byggarbetsplatser och liknande i framtiden.

Upplägg och genomförande

Vi har använt ett brett angreppssätt i projektet där vi förutom tekniken även arbetet med affären, kundnyttan, systemfördelar och framtidsutveckling. I den breda analysen har vi träffat logistikexperter, tex från Linköpings universitet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.