Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Molnbaserad plattformsstrategi - steg 2

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 3 239 384 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har uppvisat hur en distribuerad styrsystemsmiljö kan utformas med siter både lokalt och i molnet. Från ett säkerhetsperspektiv har vi skapat en miljö som är driftsäker även om molnkopplingen temporärt skulle försvinna. För processindustrin är denna miljö ett intressant exempel på hur framtida styrsystem kan komma att konfigureras men ett annat intressant resultat är intresset från 3e part och industrin att det ska finnas den här typen av test- och utvecklingsmiljöer. I projektet har vi förutom miljön levererat 5 integrationer och kravställning på certifiering.

Långsiktiga effekter som förväntas

En förväntad effekt av projektet var att vi skulle skapa ett större ekosystem av leverantörer och nya samarbeten vilket vi under projekttiden sett exempel på. Vårt projektresultat i form av en testmiljö kommer att fortleva efter projekttiden i projektet SALLP vilket känns väldigt positivt. Våra projektparter vittnar också om ett intresse från kunder utanför konsortiet för deras utvecklad prototyper på integration.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett agilt projekt där vi efterhand fått utvärdera och planera om återstående tid och resurser. I jämförelse med ansökan så har framförallt konfigurationen av testmiljön tagit längre tid än beräknat då det visade sig finnas tekniska svårigheter som vi inte kunnat förutse. I projektet har parterna arbetat relativt fristående med sina integrationer där vi en gång per halvår träffats fysiskts för statusrapportering och utbildningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02375

Statistik för sidan