Molnbaserad plattformsstrategi - steg 2

Diarienummer 2016-02375
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 3 239 384 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2016

Syfte och mål

Inspirerat av molnbaserade lösningar och plattformskoncept som AppStore och Predix vill projektet testa hur en plattform kan anpassas för effektivt användande av molnteknologi. Vi kommer att titta på hur molnlösningar i tätt samarbete med lokala lösningar kan förändra IT-kartan för process-industrin och samtidigt lösa leverantörer och kunders utmaningar och behov.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att visa hur delar av de lokala (icke kritiska) systemen och IT-infrastrukturen flyttas ut i molnet där kostnaden för infrastrukturen kan minimeras och tillgången till nya applikationer kan ökas utan att infrastrukturen behöver förändras. Projektet kommer även att visa hur underhållet av de integrerade applikationerna kan skötas i molnet och hur applikationer kan säljas till processindustrin via en marknadsplats. En effekt av projektet är att vi bidrar till ett ekosystem av tredje parts applikationer som kan nå ut på en global marknad.

Planerat upplägg och genomförande

I detta projektsteg bygger vi vidare på resultaten från ett föregående projektsteg genom att testa och verifiera ett molnbaserat plattformskoncept i industrimiljö samt ta fram fler integrationer för att skapa ett ekosystem av tillgängliga applikationer för industrin. Vi konfigurerar en distribuerad testmiljö hos SCA Obbola och i molnet där tredje parts applikationer integreras, därtill testas integration vid ytterligare två processindustrier.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.