Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Molnbaserad plattform för samarbete kring mikroskopibilder tagna med next-gen. spatiell sekvensering

Diarienummer
Koordinator Histohub AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Histohub har genom projektet uppfyllt vårt mål i att påbörja utvecklingen av en användarvänlig molnplattform för samarbete kring mikroskopbilder tagna med nästa generationens spatiella sekvenseringsteknik.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av projektet har varit postitivt. Vi har fått en ökad förståelse om vad kunders krav på produkten är samt lagt till ökad funktionalitet i nuvarande beta-produkt.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförande har varit i linje med förväntan. Att anställa utvecklare med rätt komptetens på kort tid och under osäkra förhållanden är svårt och var vår största risk men vi lyckades och har nu kommit närmare vårt mål. Flera iterationer med kunder hade varit önskvärt men svårt att hinna med på så kort tid med lite utvecklingsresurser.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00397

Statistik för sidan