Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mollii 2.0

Diarienummer
Koordinator Inerventions AB, Danderyd - Inerventions AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2019

Syfte och mål

Mollii-dräkten ett medicintekniskt hjälpmedel som är utvecklad för att stimulera muskler och reducera spasticitet. Mollii kan förbättra rörelseförmåga och därigenom bidra till förbättrad livskvalitet för personer med diagnoser som cerebral pares, stroke eller multipel skleros. Målet med det aktuella projektet har varit att öka företagets kunskap om de processer som den elektriska stimuleringen skapar i kroppen och de tekniska möjligheter som finns för att förbättra produktens effektivitet och tillämpning. Detta mål har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

För att öka kunskapen och möjliggöra vidareutveckling av den befintliga Mollii-dräkten har Inerventions samarbetat med experter på subkutan elektrostimulering från Medical University of Vienna i Wien, Österrike. Det har resulterat i att företaget har fått hjälp med att hitta relevant vetenskaplig litteratur samt dokumenterat förklaringsmodeller för dräktens fysiologiska egenskaper. Detta har i sin tur bidragit till att ökad kunskap inom företaget, vilket framöver kommer att kunna användas för att ytterligare utveckla dräktens egenskaper.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång har representanter från Inerventions och Medical University of Vienna i Wien, Österrike haft kontakt via telefon, mail och genom fysiska möten. Vi mötena har dokumentation och erfarenheter utbytts och viktiga vägval för produktens framtida utveckling diskuterats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 juni 2019

Diarienummer 2019-02664

Statistik för sidan