Möjliggörande av framtidens volymproduktion av kompositer i Sverige

Diarienummer 2017-03077
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 493 750 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion för fordonsindustrin

Syfte och mål

Syftet med projektet är att identifiera och klargöra de affärsmässiga och tekniska mekanismer som driver satsningarna för att realisera en kostnadseffektiv volymproduktion av fiberkompositer, samt processen som möjliggör en konkurrenskraftig expansion av produktionen i Sverige. Målet är att skapa de förutsättningar som krävs för att senare kunna säkerställa och påskynda processen för en framgångsrik implementering av nya innovativa kompositteknologier.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av förstudien ska ge de fundamentala riktlinjerna för vad volymproduktionssatsningen ska inkludera, hur den ska genomföras och hur den ska finansieras. Sammantaget skulle realiseringen av ovanstående bidra till betydligt snabbare och säkrare implementering av nya material- och processlösningar, vilket skulle ge Sverige förbättrade möjligheter till ökad konkurrenskraft. Om projektet lyckas bör resultaten dessutom kunna bidra till att OEM’erna på ett effektivt sätt kan möjliggöra uppfyllelse av lättvikts- och hållbarhetsmål.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av Swerea SICOMP med stöd av Swerea IVF och Innovatum samt stöd och styrning av deltagande industriparter. Inledningsvis ska en inventering av behovsbilden i den kompletta värdekedjan genomföras, baserat på resultatet av detta ska därefter processen för att framgångsrikt möjliggöra volymproduktion definieras. För att få en gemensam bild kommer projektets parter samt inbjudna intressenter genomföra 1-2 workshops. Avslutningsvis ska behovsbilden konkretiseras och en plan för en kommande nationell satsning tas fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.