Modulsystem för Energieffektiva timmertransporter: Volvo En Trave Till-Steg2

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 4 087 500 kronor
Projektets löptid januari 2009 - mars 2010
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00014

Statistik för sidan