Modulär lättviktsdesign av fackverk i kompositer

Diarienummer 2016-01961
Koordinator Winfoor AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång 2015-06967-en

Syfte och mål

Triblade är en helt ny och revolutionerande teknik för rotorblad till vindturbiner (vindkraftverk), där bladen byggs som fackverk i kompositmaterial. Med den nya tekniken blir det möjligt att tillverka rotorblad som är både billigare, längre och mycket lättare än de som nu tillverkas. Syfte och mål med förstudien har varit att undersöka möjligheterna att vidareutveckla Triblade till en modulär design. En modulär design bedöms kunna ge tekniken stora konkurrensfördelar genom att möjliggöra effektivare produktion och enklare transport.

Resultat och förväntade effekter

Vi har tagit fram ett flertal förslag till modulära lösningar, som sen har analyserats i CAD och FEM mjukvaror. Ett egenutvecklat programpaket har också använts för analysen. Vi har även tillverkat prototyper av utvalda lösningar för att utvärdera dem vad gäller produktionsteknik, montering och lastkapacitet. Förstudien visar att det finns goda möjligheter att utveckla en modulär lösning för Triblade i ett efterföljande utvecklingsprojekt. Vi ser även möjligheter att använda modulära kompositfackverk som lättviktslösningar för andra områden så som broar och takbalkar.

Upplägg och genomförande

Förstudien genomfördes av ett konsortium bestående av Winfoor och Composites Design. Vi har även haft tillgång till experter från Nordex, Lunds tekniska högskola och Marstrom Composite, vilka har agerat som rådgivare i projektet. Samarbetet med dessa externa partners har varit en till stor hjälp för att nå målen i förstudien.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.