Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Modifierade materialströmmar i värdekedjan för additiv tillverkning (RECIRCLE)

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers Tekniska Högskola Inst f Industri- & materialvetensk
Bidrag från Vinnova 3 850 000 kronor
Projektets löptid juni 2022 - maj 2025
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Hållbar metallindustri - Materialförsörjning

Syfte och mål

Målet med det här projektet är att öka resurseffektiviteten genom en metodologi baserad på livscykelanalys (LCA) för optimering av avfallsflöden från additiv tillverkning (AM). Detta kommer att leda till en övergång från en linjär till en cirkulär ekonomi för AM. Förbrukat material i identifierade avfallsflöden återbrukas under projektet. Detta tillvägagångssätt utnyttjar metallresurserna till fullo och minskar behovet av utvinning av naturresurser. Med fokus på att förbättra hållbarheten inom värdekedjan för AM baserad på metallpulver, möjliggörs teknologins fulla nytta för tidiga användare i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Lyckad användning av avfall vid produktion av högkvalitativa komponenter med pulver atomiserat från skrot, minskar inte bara pulverkostnaden för AM utan möjliggör även en minskning av slutanvändarens ekologiska fotavtryck kopplat till produktion av metallkomponenter. Hållbarhetsfördelar möjliggörs genom den viktreduktion och de funktionalitetsförbättringar som tillämpningen av AM innebär, och som implementeras i projektets demonstratorer. Data som genereras i projektet kommer att bidra med värdefull information till den LCA som ska genomföras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat på fem arbetspaket under tre år. Genom tillämpning av avfallshierarkins principer ökas materialeffektiviteten i pulverbaserad AM för metaller. Arbetspaketen interagerar med varandra för att säkerställa optimal tillämpning. -WP1: Bedömning av miljöpåverkan. -WP2: Optimerad pulveratomisering baserad på återvunnet material. -WP3: Pulverkaraktärisering och spårbarhet för resurseffektivitet. -WP4: Kvalitet hos komponenter och karaktärisering av materialegenskaper. -WP5: Utveckling och utvärdering av demonstratorer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2022

Diarienummer 2022-00829

Statistik för sidan