Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Modellutveckling för hållbara ekologiska flöden inom vattenkraften

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Strömningslära och experimentell mekanik
Bidrag från Vinnova 227 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Syftet med projektet är att vidareutveckla existerande modeller och metoder för faunapassager och hållbara ekologiska flöden baserade på såväl vattenkraftsindustrins affärsverksamhet som på miljömässiga aspekter. Det realiseras genom att individer och organisationer får utökade kunskaper om moderna verktyg inom modellering, industrins förutsättningar och de miljömässiga behoven. Ejektorer för att skapa förnimbart lockvatten har undersökts med gott resultat och kan således ses som ett verktyg att effektivisera passagelösningar.

Resultat och förväntade effekter

Genom att använda ejektorer för att accelerera omgivande vattenmassa kan man skapa ett lockvatten som kan minska mängden vatten som spills men skapa samma lockvattenflöde och förhoppningsvis samma attraktionskraft för anlockning av fisk. Således skapas ett mer hållbart ekologiskt flöde med begränsad produktionspåverkan. Projektet har med andra ord skapat bättre förutsättningar att designa mer hållbara ekologiska flöden genom de metoder som använts här. Projektet har vidare genererat inspel till vidare studier på lockvatten.

Upplägg och genomförande

Studien har varit av generisk art där analytiska, numeriska och experimentella angreppssätt har applicerats på ejektorer. Den experimentella uppställningen har varit främst i labbskala men även ett första försök har genomförts i en älv. De analytiska och numeriska metoderna har använts på alla skalorna. Dessa erfarenheter har applicerats på ett verkligt fall där en förstudie till uppgradering pågår, preliminära resultat har visat på god potential att reducera spillet men med bibehållet lockvattenflöde.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01532

Statistik för sidan