Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Modellering av uppvärmning/nedkylning av hybridkomponenter p.g.a. omgivande luftflöden.

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 91700 Environment & Fluid Dynamics Centre
Bidrag från Vinnova 1 310 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2016-02487.pdf (pdf, 239 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med denna studie var att skapa en simuleringsmodell som tar hänsyn till det termiska beteendet hos elektriska komponenter i ett hybrid elfordon. Den omfattar effekten av omgivande temperatur såväl som de inre värmeförlusterna som påverkar yttemperaturerna och värmeupptagningen av kylmediet. För att validera modellen utfördes mättningar i vindtunnel på flera testfall på en XC60 PHEV. Jämförelsen av simuleringen med testresultaten visade tillfredsställande beteende i de flesta kontrollpunkter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den utvecklade modellen visar god överensstämmelse med uppmätta temperaturer på komponentytan. Trots att de första resultaten var lovande, kommer ytterligare utveckling att krävas för att fånga fler termiska effekter, på fler komponenter. Med denna vidareutveckling kommer modellen att underlätta framtida virtuell utveckling av elektrifierade fordon och ytterligare minska mängden prototyper och nödvändiga kostsamma fysiska tester.

Upplägg och genomförande

Modellen byggdes på basen av en Volvo XC60 PHEV produktionsbil, men kunde lätt appliceras på någon annan elektrifierad bil. Bilen testades under olika körförhållanden i VCC-klimatvindstunneln, för att tillhandahålla gränsvillkor och valideringsdata för den numeriska modellen. Den numeriska modellen sattes upp i den kommersiella CFD-programvaran StarCCM +.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02487

Statistik för sidan