Modellering av krockbeteendet i framtida lättviktsfordon - steg 2

Diarienummer 2016-04239
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Industri- och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 494 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2016-09-20

Syfte och mål

Syftet är att utveckla beräkningsverktyg för simulering av krockbeteendet hos lättviktsfordon med skyddsstrukturer i kompositmaterial och samtidigt bedriva kompetensutveckling inom svensk fordonsindustri för krockberäkningar av kompositer. Projektmål: Utveckla en beräkningsmetodik för krocksäkerhetsanalys av fordon med skyddande kompositstrukturer. Att utvecklad ledande kompetens inom den svenska fordonsindustrin i krockberäkning för fordon med skyddande kompositstrukturer Att etablera en ledande position inom kompositrelaterad krocksäkerhet i Europa.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att leverera en effektiv, prediktiv och robust beräkningsmetodik för att analysera krocksäkerheten hos framtida lättviktsfordon med med skyddande kompositstrukturer som är anpassad efter behoven inom svensk fordonsindustri. Med projektet kommer vi också avsevärt öka kompetensen inom den svenska fordonsindustrin i att utföra krockberäkningar av kompositstrukturer vilket ger ökad internationell konkurrenskraft vid utveckling av framtidens lätta och samtidigt säkra fordon.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer bedrivas in en struktur av fem arbetspaket med följande innehåll: WPA: Utveckling av skademodeller för kompositskikt där hänsyn tas till effekter av temperatur och töjningshastighet. WPB: Utveckling av en effektiv beräkningsmetodik för progressivt brott i kompositstrukturer via adaptiva skalelement. WPC: Implementering av utvecklade beräkningsverktyg i en industriell utvecklingsprocess. WPD: Utvärdering och validering inklusive fysisk provning. WPE: Informationsspridning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.