Modellering av deformationens inverkan på mekaniska egenskaper

Diarienummer 2014-01859
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång 2014-00838-en

Syfte och mål

En mjukvaruplattform, DEFMOD, har tagits fram för flytspännings- och brottmodeller som bygger på mikrostrukturens utveckling. Det betyder utveckling av dislokationer, celler, tvillingar och korn. Mjukvaran har tre delar för - inmatning, utmatning och för databaser. Ett tiotal materialmodeller har lagts in i mjukvaran under förstudien. Ett konsortium med inbördes avtal har skapats för förvaltning och utveckling av mjukvaran. Projektet har uppnått sina mål.

Resultat och förväntade effekter

En modern mjukvara finns idag för mikrostrukturbaserade flytspännings- och brott modeller. På grund av dess moduluppbyggnad kan den lätt utvidgas i framtiden och nya funktioner och modeller kan läggas in. Särskild vikt har lags vid att mjukvaran är snabbexekverad. Tillgången till programvaran betyder nu att en ny typ av utvecklingsverktyg nu finns för att ta fram nya material eller materialvarianter. Det är även möjligt att optimera processgångar i tillverkningskedjan av material. Detta snabbar upp materialutveckling och minskar kostnader och tid för denna utveckling.

Upplägg och genomförande

I projektet togs inledningsvis en modern mjukvaruplattform fram för flyt- och brottmodeller. Detta har resulterat i en bra grund för framtida vidareutvecklingsarbete. Under förstudien har även ett tiotal modeller lagts in med ett antal databaser över materialparametrar. Ett antal industriföretag har testat programvaran. Slutligen har ett konsortium av intressenter bildats kring mjukvaran där parterna tagit olika roller som reglerats i ett avtal.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.