Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Modeller för strategisk verksamhetsutveckling av offentlig verksamhet

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - oktober 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Modeller för strategisk verksamhetsutveckling av offentlig verksamhetProjektets syfte är att utveckla modeller för strategisk verksamhetsutveckling som förmår hålla samman kontaktytan mellan medborgare och kommun (front-office) och de bakomliggande arbetsprocesserna i förvaltningarna (back-office) i en långsiktigt hållbar enhet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat Projektet Modeller för strategisk verksamhetsutveckling av offentlig verksamhet avser att leverera en modell för långsiktigt hållbar strategisk verksamhetsutveckling. Denna modell omfattar tre komponenter, eller underliggande modeller: 1. En modell för utveckling av behovsstyrda e-tjänster 2. En modell för att mäta utvecklings- och transaktionskostnader för e-tjänster som levereras över multipla kanaler 3. En modell för private-public partnership vid utveckling och användning av e-tjänster

Upplägg och genomförande

Projektet är organiserat på ett sådant sätt att det innehåller tre distinkta parter, forskare, Skellefteå kommun samt ett branschråd. Det omfattar sex work packages, och dess övergripande ledning utgörs av en speciell styrgrupp. Work Package (WP) 1: Projektledning WP 2: Modell för långsiktigt hållbar strategisk verksamhetsutveckling WP 3: Modell för utveckling av behovsstyrda e-tjänster WP 4: Modell för att mäta utvecklings- och transaktionskostnader för e-tjänster som levereras över multipla kanaler WP 5: En modell för private-public partnership vid utveckling och användning av e-tjänster WP 6: Spridning och exploatering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00782

Statistik för sidan