Modeller för organiserad återanvändning av vitvaror

Diarienummer 2018-03782
Koordinator Tricircular AB
Bidrag från Vinnova 498 260 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Circular and biobased economy

Syfte och mål

Projektet syftar till att undersöka om det går att skapa ett nationellt system för samla in oönskade vitvaror för återanvändning av hela produkter och eller delar istället för att de lämnas direkt till materialåtervinning. De insamlade produkterna skulle repareras vid behov innan de testas och förses med funktionsgaranti. Sen kan de säljas på andrahandsmarknader.

Förväntade effekter och resultat

Projektets fokus ligger på att försöka skapa formella modeller som passar för olika lokala förhållanden vilka tillsammans kan bilda ett nationellt system som är ekonomiskt självförsörjande. Baserat på internationella erfarenheter uppskattar vi att 10-25% av de återtagna produkterna kan återanvändas. Detta system förväntas göra cirkulär ekonomi mer känt och accepterat både bland konsumenter och i samhället i stort. Projektet kommer att analysera effekterna av existerande regelverk på förutsättningarna för återanvändning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med en kartläggning av erfarenheter från likande system. I en andra fas används kartläggningen och studier av pågående praktiska tester för att identifiera och besvara frågor om de ekonomiska, juridiska och miljömässiga förutsättningarna för att bedöma potentialen för olika modeller i ett framtida nationellt system. Projektet avslutas med att lista frågor som behöver besvaras i en etapp 2 för att testerna ska kunna utvidgas till ett robust och innovationsfrämjande system.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.