Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 21 oktober kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 oktober kl 8:00.  

Modellbaserad utveckling inom Volvo

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2009
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Syfte och mål

Volvo-gruppens har följande vision för modelbaserad utveckling: Vid 2015 har alla BA/BU implementerat modellbaserad utveckling för att uppnå påvisbara kvalitetsförbättringar, ökad utnyttjande av gemensamma processer och verktyg, samt högre produktivitet. För projektet ´ Modellbaserad utveckling inom Volvo ´ är huvudmålet att genomföra identifierade strategiska initiativ för modellbaserad utveckling av el- och elektroniksystem inom Volvo-gruppen, för att underlätta för BA/BU att uppnå visionen.

Resultat och förväntade effekter

Modellbaserad utveckling (MBD) är använt brett inom Volvo-gruppen, och flera BA/BU planerar att utöka sitt användande. Att koordinera aktiviteter, och sprida kunskap om MBD inom Volvo-gruppen har stor potential. Därför har en vision för MBD tagits fram inom Volvo-gruppen. För att underlätta för BA/BU att uppnå denna vision har strategiska initiativ för MBD av el- och elektroniksystem inom Volvo-gruppen identifierats (projektomfattning): 1/ överföring av kunskap om modellbaserad utveckling, inklusive identifierade bästa praxis, till hela Volvo-gruppen. 2/ Framtagning av Volvo gemensam modelleringsstandard. 3/ Modellering av Volvo gemensamma konstruktionsmönster på hög abstraktionsnivå. 4/Modellering av Volvo gemensamma funktionella arkitekturer. 5/Kravsättning av omgivningsmiljö för modellering. 6/Framtagning av relevanta fallstudier (användbara exempel).

Upplägg och genomförande

Projektet är indelat i sju arbetspaket. Löptiden är 3 år. Ansökan för samfinansierad forskning 2010 och 2011 kommer att skickas in senare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00277

Statistik för sidan