Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Modellbaserad utveckling inom Volvo

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2009
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Viktiga resultat som projektet gav

Volvo-gruppens har följande vision för modelbaserad utveckling: Vid 2015 har alla BA/BU implementerat modellbaserad utveckling för att uppnå påvisbara kvalitetsförbättringar, ökad utnyttjande av gemensamma processer och verktyg, samt högre produktivitet. För projektet ´ Modellbaserad utveckling inom Volvo ´ är huvudmålet att genomföra identifierade strategiska initiativ för modellbaserad utveckling av el- och elektroniksystem inom Volvo-gruppen, för att underlätta för BA/BU att uppnå visionen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Modellbaserad utveckling (MBD) är använt brett inom Volvo-gruppen, och flera BA/BU planerar att utöka sitt användande. Att koordinera aktiviteter, och sprida kunskap om MBD inom Volvo-gruppen har stor potential. Därför har en vision för MBD tagits fram inom Volvo-gruppen. För att underlätta för BA/BU att uppnå denna vision har strategiska initiativ för MBD av el- och elektroniksystem inom Volvo-gruppen identifierats (projektomfattning): 1/ överföring av kunskap om modellbaserad utveckling, inklusive identifierade bästa praxis, till hela Volvo-gruppen. 2/ Framtagning av Volvo gemensam modelleringsstandard. 3/ Modellering av Volvo gemensamma konstruktionsmönster på hög abstraktionsnivå. 4/Modellering av Volvo gemensamma funktionella arkitekturer. 5/Kravsättning av omgivningsmiljö för modellering. 6/Framtagning av relevanta fallstudier (användbara exempel).

Upplägg och genomförande

Projektet är indelat i sju arbetspaket. Löptiden är 3 år. Ansökan för samfinansierad forskning 2010 och 2011 kommer att skickas in senare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00277

Statistik för sidan