Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Model Agnostic Meta Learning (MAML) for 3D Forestry Artificial Intelligence

Diarienummer
Koordinator Deep Forestry AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2020 - december 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2020

Syfte och mål

Deep Forestry har utvecklat en autonom drönare som producerar digital data i form av punktmoln av skog, månader innan avverkning. Det här projektet kommer att vidare utveckla en existerande 3D Ai algoritm som kan semantiskt klassificera denna nya data för att på sikt ersätta tidigare metoder med högre osäkerhet. Projektet kommer att optimera Deep Forestry Ai för att bidra till utvecklingen av automatisering av transport av biomassa, drift av sågverk och logistikkedjorna i kommersiellt skogsbruk.

Förväntade effekter och resultat

Projektets mål är att förbättra den skogs-specifika klassificeringen för Deep Forestrys Ai algoritm genom att använda nya verktyg för djupinlärning i samarbete med Linköping Universitets avdelning för datorseende. Den optimerade Ai:n kommer att testas av verkliga användare i syfte att demonstrera mervärdet som Ai segmenterade 3D kartor skapar genom hela värdekedjan för kommersiellt skogsbruk. Resultatet av projektet kommer att producera ett Ai verktyg som kan skalas upp för att optimera transport- och logistik metoder genom hela värdekedjan för kommersiellt skogsbruk.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i fyra arbetspaket (1) 3D Ai optimering och förbättring (LiU). Olika metoder kommer att tillämpas för att förbättra Deep Forestrys 3D Ai algoritm. (2) LiDAR data insamling (SCA). SCAs fältarbetare kommer att samla in data som krävs för att testa och förbättra Ai algoritmen. (3) Effektivisering av värdekedjor (SCA). SCA kommer att använda segmenterad Ai data för att implementera och utvärdera mervärdet som datan skapar för de olika delarna i värdekedjan för kommersiellt skogsbruk. (4) Projekt administration (DF). Deep Forestry kommer att administrera projektet

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 november 2021

Diarienummer 2020-02838

Statistik för sidan