ModArt tillägg - ModFix

Diarienummer 2008-01866
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 830 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - april 2010
Status Avslutat

Externa länkar

http://modart.iip.kth.se