ModArt tillägg - ModFix

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 830 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - april 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01866

Statistik för sidan