ModArt extension - ModFix

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Funding from Vinnova SEK 830 000
Project duration October 2008 - April 2010
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-01866

Page statistics