Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Mobilitet mellan akademi och industri för ökad industrinärvaro på grundutbildning inom biomedicin

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Viktiga resultat som projektet gav

Förutsättningar för närvaro av life science industri på grundutbildning har kartlagts. Kunskapen utifrån samverkan och mobilitet har givit ökad förståelse för varandras verksamheter och är en bra bas för att diskutera utbildningarnas relevans mot näringsliv. Vidare har olika arbetssätt utvärderats för att involvera industri i grundutbildningen. Arbete implementerats i planerade projekt för grundutbildningen inom biomedicin på LiU HT2018.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetet har resulterat i en nationell konferens för life science industri och grundutbildning i Sverige. Konferensen sammanfattade utmaningar och behov inom life science, vilket går i linje med regeringens life science satsning inom det nya innovationsrådet. Lokalt på LiU har arbetet implementerats i en ny utbildningsplan och nya kursplaner som skall starta hösten 2018. Utfall från detta arbete har resulterat i ett konferens abstrakt/artikel till världskongressen inom CDIO.

Upplägg och genomförande

Genom mobilitet mellan grundutbildning och näringsliv kunde ett nätverk etableras för att besvara frågeställningar från både grundutbildning och näringsliv. Frågeställningar bearbetades vid Astra Zeneca (Mölndal, Södertälje i Sverige och Cambridge Storbritannien). Möten hölls också med intresseorganisationer för SME och läkemedelsindustri via SwedenBio och läkemedelsindustriföreningen (LIF). Erfarenheten samlades och itererades vid en nationell life science konferens den 23 oktober 2017.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04480

Statistik för sidan