Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Mobilitet för utveckling av ädelost-liknande produkter från svenska vegetabiliska proteinkällor

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Jordbruk och Livsmedel, Uppsala
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Syfte och mål är uppfyllda. Samverkan mellan RISE Jordbruk och Livsmedel och Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) stärktes. Ett robust protokoll med 100% åkerbönor mjölk utvecklade, men undersöka möjligheten att producera ostliknande produkter från andra vegetariska mjölkalternativ har ersatts med att utveckla yoghurt och vitmögelost från åkerbönor och testa gelbildning. Projektledare fick möjligheten att medverka i 5 ansökningar, och bihandledare för två magister studenter och tog pedagogikkursen i ”Teaching in High education, part 2”, ökade pedagogikkunskap.

Resultat och förväntade effekter

Utvecklade ett robust protokoll för tillverkning av ädelosttofun, En EIP ansökan kopplade till protokoll ska utveckla säljbara produkter från åkerbönor. SLU fick att använda projektledarens kompetens inom praktisk tillverkning av ost, samtidigt som projektledaren fördjupade kunskap i osttillveckning. SLU fick dessutom en kvalificerad handledare till två magister studenter och projektledaren fick vidareutbildning i pedagogik vid SLU. Bägge parter fick ett gemensamt forskningsprojekt och fortfarande söker nya projekt tillsammans, också utökade nätverk via samarbete.

Upplägg och genomförande

1. Projektledare blev bihandledare för två magisterstudenter examensarbete, har utvecklat ett robust ostproduktionsprotokoll. 2. Projektledare tog docentskurs, part 2 vid SLU, hon fick mer möjlighet att utveckla sig i framtidskarriär. 3. Projektledare med SLU fick ett Formas projekt om utvärdering av åkerbönor proteins koagulation, det är ett viktigt först steg för ostproduktion. Kunskapen ska också hjälpa till att förstå hur man ska producera ostar från andra vegetariska råvaror 4. Vi har involverat ostproducerad företag i ansökningar som vi väntar på svar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2017-01209

Statistik för sidan