Mobilitet för utveckling av ädelost-liknande produkter från svenska vegetabiliska proteinkällor

Diarienummer 2017-01209
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Jordbruk och Livsmedel, Uppsala
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Mobility for innovation

Syfte och mål

Projektet syftar till att genom individrörlighet stärka samverkan mellan RISE Jordbruk och Livsmedel och Sveriges Landbruksuniversitet. Genom fördjupat samarbete ska parterna utveckla ett robust protokoll för tillverkning av ädelosttofu och undersöka möjligheten att producera ostliknande produkter från andra vegetariska mjölkalternativ. Samverkan är tänkt att leda till ömsesidig kompetensutveckling med framtida gemensamma ansökningar om forskningsanslag och industriell tillverkning av produkterna, samt utökade framtida karriärmöjligheter för projektledaren.

Förväntade effekter och resultat

Att utveckla ett robust protokoll för tillverkning av ädelosttofun till en säljbar produkt. SLU får att använda projektledarens kompetens inom praktisk tillverkning av ost, samtidigt som projektledaren fördjupar kunskap i osttillveckning. SLU får dessutom en kvalificerad handledare till grundnivå studenter och projektledaren får vidareutbildning i pedagogik. Möjligheten för gemensamma framtida projekt som handlar om produkter baserade på vegetabiliska råvaror samt att planera nya gemensamma forskningsprojekt samt utökat nätverk för bägge parter är andra effekter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innehåller följande delar: 1.Utveckling och optimering av oststillverknings protokoll via handledning av masterstudenter 2.Projektledare genomgår pedagogiska kurser vid SLU 3.Gemensam ansökan om finansiering till fortsatt forskning kring vegetariska ostar 4.Utökat samarbete med en industriell partner för vegetariska ostar 5.Presentation av resultat i SLUs forskarskola "Food in Focus"

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.