Mobile services for communication, interaction and learning

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för tillämpad informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 1 808 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01174

Statistik för sidan