Mobile services for communication, interaction and learning

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för tillämpad informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 1 808 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2012
Status Avslutat