Mobile services for communication, interaction and learning

Reference number
Coordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för tillämpad informationsteknologi
Funding from Vinnova SEK 1 808 000
Project duration December 2009 - December 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-01174

Page statistics