Mobile Multicamera Synchronization for Live Event Broadcasting

Diarienummer 2016-02170
Koordinator Stockholms universitet holding AB - SU INNOVATION
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - september 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Liveling tillhandahåller andra generationens mobila live-video system till professionella eventorganisatörer. Vårt system gör det möjligt for en grupp att tillsammans producera, redigera och sända live video med bara mobiltelefoner, en bärbar dator och mobilt internet. Professionella producenter har höga krav på sändningskvalitet, särskilt vad gäller synkronisering i olika steg i produktionsprocessen. Detta projekt har som mål att verifiera att den lösning som utvecklas ar tillräcklig for att möta behoven hos speciellt utpekade kunder.

Förväntade effekter och resultat

Vi tillhandahåller möjligheten att göra flerkamera produktion med en billig och lättrörlig teknik, vilket skapar möjlighet för billig men avancerad videoproduktion i nya former och för nya tittargrupper. I förlängningen förbättrar det affären för professionella eventarrangörer. Denna produkt får genomslag på den internationella markanden och blir ett sjäklart val vid enklare produktioner.

Planerat upplägg och genomförande

Vår plan är att undersöka vår hypotes att vi kan utveckla ett system som möter professionella event-organisatörers krav genom att först identifiera en kund och sedan i detalj lära oss dess krav för att sedan utveckla ett sådant system. Projektet kommer att genomföras i fyra steg dvs. identifiering av kund och artikulering av dess behov; teknisk utveckling; utvärdering och försäljning.

Externa länkar

www.liveling.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.