Mobil röntgen Region Kronoberg

Diarienummer
Koordinator KRONOBERGS LÄNS LANDSTING - Landstinget Kronoberg
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid juni 2019 - maj 2021
Status Avslutat
Utlysning Swelife och Medtech4Health - samverkansprojekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Samverkansprojekt för bättre hälsa - våren 2019