Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mobil Robot för Automatisk Plattläggning

Diarienummer
Koordinator CBOT AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt vara att undersöka den marknadsmässiga potentialen för en maskin för automatisk plattsättning i medelstora lokaler, dvs ca 50 - 500 kvm. Det finns ett behov att både sänka kostnaderna samt reducera slitsamma arbetsmoment. Att automatisera denna process skulle uppfylla dessa behov, men kraven på ökad effektivitet, enkel användarvänlighet samt automationsgrad är mycket höga. Det krävs därför en djupare teknisk analys för att bedöma om kraven på maskinen går att uppfylla med en rimlig utvecklings- och tillverkningskostnad.

Långsiktiga effekter som förväntas

En förväntad effekt av projektet vara att byggindustrins intresse av våra robotlösningar skulle öka. Detta har uppfyllts och det finns ett intresse för vår vision och vår teknologi. Genom projektet har det öppnat sig nya möjligheter att med större byggbolag fortsätta analysera hur man med ny teknologi inom AI och robotik kan effektivisera det manuella arbetet på byggarbetsplatsen samt reducera slitsamma arbetsmoment.

Upplägg och genomförande

Genom besök hos och telefonintervjuer med byggbolag, platsättningsentreprenörer, branschorganisationer, robottillverkare samt maskintillverkare har data samlats för att bedöma marknadspotentialen i denna maskin. Informationen har bearbetats och ett beslutsunderlag för det fortsatta arbetet har tagits fram.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 september 2017

Diarienummer 2017-04267

Statistik för sidan