Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mo-Bo

Diarienummer
Koordinator Theory Into Practice AB
Bidrag från Vinnova 498 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte: Utveckla en bostadsarkitektur som stämmer överens med dagens samhälle, miljömål och behov. Mål: Att skapa en innovativ bostadsarkitektur som stöttar hållbara resor och förändrar rådande tankesätt. Vi har utvecklat ett designförslag på flerbostadshuset som föreslår mobilitet som en tjänst till de boende. Ritningar har utarbetats och ett nytt förslag till en detaljplan utan privat parkering har godkänts av kommunen för detta pilotprojekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har överträffat det uppsatta målet att skapa en innovativ bostadsarkitektur som stöttar hållbara resor och förändrar rådande tankesätt, genom att driva fram ett konkret normbrytande projekt. En ny detaljplan har utvecklats till att stötta mobilitetstjänster och frångå krav på p-platser för privatbilism. I bostaden har de gemensamma ytor har utformats med större omsorg och väntas möjliggöra mer hållbara beteenden för de boende. Testbädden förväntas förverkligas i steg 2

Upplägg och genomförande

Vi har anordnat en serie träffar med alla partners, vilket resulterat i samverkan kring lösningar för komplexa frågor, ökad tillit och breddat kontakt nätverk. 2 dagars design workshop resulterade i en gemensam förståelse och ett gemensamt lärande om våra rådande system, samt en ny vision om “the new normal”. Genom nya kunskaper och öppen medverkan har vi utvecklat en arkitektur utan privata parkeringsplatser som tagits vidare och antagits inom rådande styrsystem.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01321

Statistik för sidan