Mjukvaruplattform och molntjänst för enkel publicering av länkade öppna data

Diarienummer 2012-04145
Koordinator METASOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 762 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projekt fokuserade på att utveckla en öppen källkodsplattform och att erbjuda en molntjänst som ger organisationer möjlighet att undvika stora investeringar som det skulle innebära att uveckla en egen in-house-lösning. Plattformen finns nu, efter projektets slut, tillgänglig för vilken organisation som helst att använda. Den är utformad så att den kan driftsättas internt inom organisationen, alternativt kan molntjänsten LODify användas.

Resultat och förväntade effekter

Den utvecklade plattformen möjliggör omfattande tillgängliggörande av datakällor som länkade öppna data. Plattformen är inte begränsad till ett särskilt område och lämpar sig därmed för ett stort antal organisationer. Vår öppen källkodsplattform ökar möjligheterna för att eliminera hinder såsom brist på resurser och kunskap samt rädsla för utvecklingsarbete och bidrar till en ökad publicering av länkade öppna data. Plattformen har tillämpats i samband med två olika fallstudier där energidata (Knivsta kommun) och statistiskdata (SCB) har publicerats som länkade öppna data.

Upplägg och genomförande

Plattformen utvecklades i flera iterationer som resulterade i en öppen källkodsplattform samt molntjänsten LODify.com. Länkade öppna data publicerades i samband med fallstudierna. Kortare filmer producerades för att dokumentera fallstudierna och visa på plattformens möjligheter. Projektet fokuserade på utvecklingen av plattformen och två fallstudier med olika karaktär: (1) Statistikdata hos SCB och (2) Energidata hos Knivsta kommun. Projektresultat presenterades i olika sammanhang, bl.a. ´Länkade data i Sverige´ (Linköping) och Internetdagarna (Stockholm).

Externa länkar

Fallstudier, sammanfattning och filmer LODify - plattform och molntjänst

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.