Mjukvara som hjälper mindre till mellanstora e-handlare växa och att bli internationellt konkurrenskraftiga

Diarienummer 2017-00717
Koordinator MOKINI AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 Våren 2017

Syfte och mål

Vi har genom olika demoversioner av mjukvaran kunnat koppla ihop e-handlares affärssystem, analyserat datan och identifierat nyckelfunktioner som genererar ökad tillväxt för butikerna.

Resultat och förväntade effekter

Genom projektet har vi validerat en internationellt skalbar affärsmodell för mindre och medelstora e-handlare samt fått en bättre förståelse för vår position och vårt erbjudande mot marknaden.

Upplägg och genomförande

Med hjälp av demoversioner av mjukvaran samt nära kontakt med e-handlare och tänkbara partners har vi kunnat analysera e-handlares kunddata för att identifiera nyckelfunktioner samt utveckla erbjudandet mot marknaden.

Externa länkar

https://www.mokini.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.