Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mjukt bencement för benskört ben - CE ansökan

Diarienummer
Koordinator Inossia AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att stärka Inossias kompetens inom kvalitetssystem och regulatoriska frågor och att anpassa Inossias kvalitetssystem till deras första kunds. Detta är nu genomfört och alla väsentliga kvalitetsdokument har delats med och godkänts av kunden. Målet för projektet är alltså uppfyllt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet är att Inossia nu har ett kvalitetsystem som gör det enklare för kunden att godkänna Inossia som kritisk leverantör av mjukgöraren för bencement. Det hjälper kunden att få sin produkt, inkl Inossias mjukgörare, CE-certifierad. Den förväntade effekten på kort sikt är att den första produkten med Inossias mjukgörare lanseras på EU-marknaden inom 1 år efter att detta projekt har avslutats. Den förväntade effekten på 5-års sikt är att behandlingsgraden av kotfrakturer i Sverige har ökat väsentligt och att produkten säljs internationellt.

Upplägg och genomförande

Hela arbetet delades upp i två etapper för att hålla koll på effektivitet och budget och att man gör det viktigaste och nödvändigaste först. Första etappen omfattade 209 konsulttimmar och genererade utbildning av Inossias ägare och implementering och testkörning av de nya dokumenten och arbetssätten i organisationen. Inossia anlitade även en affärskonsult för att driva på samarbetet med kunden och det resulterade i att arbetet slutfördes mycket snabbare än beräknat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2019

Diarienummer 2019-02217

Statistik för sidan