Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MIXRAY

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 472 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - december 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål har varit att tillverka mikrostrukturer för högupplösande röntgen- och neutronavbildning. Dessa är nödvändiga för utveckling av produkter för framtida system. Etsade strukturer i dimensioner av några tiotals mikrometer kan tillverkas i en produktionsanpassad process. Speglande väggar för bättre ljusutbyte har tillverkats och en stabil process har utvecklats. Fyllning av scintillatormaterial/neutronkonverter både för röntgen och för neutroner har åstadkommits med en ny teknik, baserad på centrifugteknik. Komponenter för avbildning har tillverkats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Strukturerade scintillatorer har tillverkats med en unik process. Strukturens väggar beläggs med speglande skikt baserade på materialkombinationer som appliceras genom tunnfilmsteknik. I kombination meden fyllning av scintillerande material åstadkommes möjligheter till röngenfotondetektering som är överlägsna de som finns på marknaden i dag.Neutrondetekterande strukturer, baserade på halvledarmaterial samt fyllning med konverterarmaterial som omvandlar neutroner till laddade partiklar, har tagits fram i projektet. Detektorsystem som kan konkurrera med vad som finns på marknaden i dag har utvecklats.

Upplägg och genomförande

Etsning av strukturer har gjorts med DRIE, Deep Reactive Ion Etching, en teknik som utvecklats och optimerats för detta projekt med hänsyn till de material det gäller. De etsade strukturernas väggar har processats för att göra dem släta inför spegeldeponeringen. Denna "utslätningsteknik" är viktig och har optimerats. Väggarna har försetts med stabila speglande strukturer vilka har krävt betydande processutveckling av tunnfilmstekniker. Fyllningstekniken har optimerats. Neutrondetektorutvecklingen har följt ett liknande mönster som även inkluderar aktiva väggar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01624

Statistik för sidan