MIWARE, Gruv vatten som en resurs

Diarienummer 2014-04437
Koordinator Chromafora AB
Bidrag från Vinnova 2 350 500 kronor
Projektets löptid november 2014 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

MIWARE- ”MIne WAter as a REsource” har haft som mål att utveckla och demonstrera robusta lösningar för behandling av gruvvatten. I den svenska delen av projektet har Chromafora bevisat att vi kan separera metaller selektivt och omvandla avfallsflöden från gruvor till resurser. Projektet har varit ett bra avstamp för vidare kommersialisering och patent.

Resultat och förväntade effekter

Effekterna av vår teknologi är många, så här följer några exempel. Selektiv utvinning av metaller möjliggör utvinning av resurser och höjer gruvans effektivitet. Den minskar konsumtionen av energi, transporter och kemikalier och möjliggör att man kan arbeta med avfallsmaterial och malmer som idag inte utnyttjas. Tekniken har potential att kunna bidra till bättre miljöprestanda och en ökad återvinning av metaller.

Upplägg och genomförande

Chromafora genomförde en konfiguration av vår teknologi i alla 3 fall. Chromaforas selektiva utvinningsteknik har visats för sällsynta jordartsmetaller från lakad apatit, koppar och zink från avfallsströmmar, samt antimon från gruvdräneringsvatten. Därefter så genomförde det en ekonomisk analys av möjligheterna för en kommersiell anläggning samt en intressekontroll hos projektpartnerna för vidare samarbete.

Externa länkar

MIWARE projektets officiella hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.