MISTEL - Mötesplats för Innovation i Samverkan - TEstbädd för Livskvalitet

Diarienummer 2013-01907
Koordinator Västerås Stad
Bidrag från Vinnova 4 698 185 kronor
Projektets löptid september 2013 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

MISTEL är nu en etablerad testbädd med en väl fungerande arbetsmetodik. Testbädden är öppen för innovationer som bidrar till fortsatt självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning, med eller utan omsorg, samt för innovationer som medverkar till en god kommunalt finansierad vård och omsorg. MISTEL ingår i det regionala innovationssystemet och bidrar därigenom till ett innovatörsvänligt klimat. 1 mars 2017 blir MISTEL en ordinarie verksamhet under Sociala Nämndernas Förvaltning i Västerås stad med finansiering av Äldrenämnden.

Resultat och förväntade effekter

MISTEL har hittills genomfört ett 30-tal testbäddsprojekt åt både svenska och utländska innovatörer. Innovatörer och testdeltagare har varit mycket nöjda med det sätt som testbäddsprojekten genomförts på. Att MISTEL nu kan ta betalt för sin tjänst visar också på att tjänsten har ett värde för innovatörerna. Pga. den långa processen från idé till färdig produkt är det för tidigt att utvärdera vilka innovationer som MISTEL arbetat med som kommer ut på marknaden och skapar nytta för målgruppen. Redan nu har dock ett par nått marknaden och vår förväntan är det blir fler under kommande år.

Upplägg och genomförande

Arbetet med att skapa en väl fungerande process och struktur för testbädden, som ska ge stöd åt innovatörer, har skett i två parallella spår. I det ena spåret har MISTEL arbetat med ´riktiga´ innovatörer och deras innovationer, för att därigenom få kunskap och insikt om hur MISTELs tjänst ska se ut och fungera i praktiken. I det andra spåret har projektet arbetat med att skapa strukturer och processer för detta arbete. Innovatörer, verksamheter och testpersoner samt samarbetspartners har därigenom bidragit till att MISTEL nu har en tydlig och användarvänlig arbetsprocess och metodik.

Externa länkar

Testbädden MISTELs hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.