MIREL- Minimized risk for exposure and release of harmful substances when welding stainless steels

Diarienummer 2017-02519
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB
Bidrag från Vinnova 772 500 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

Syfte och mål med förstudien är att: - Bekräfta resultat från en pilotstudie genomförd av KTH och Swerea KIMAB som indikerade stor skillnad på frisättande av sexvärt krom i lungliknande vätska från svetsrök bildat vid MAG-svetsning av olika rostfria material och med olika typer av tillsatsmaterial. - Korrelera nivåer på frisatt sexvärt krom med skadliga nivåer. - Diskutera relevans och få acceptans för valda mät- och analystekniker. - Utvärdera behovet av en utvidgad studie.

Förväntade effekter och resultat

- Underlag för att bedöma (skillnad i) farlighet, i första hand vad gäller sexvärt krom, hos några olika varianter av MAG-svetsning av två olika typer av rostfria stål. - Förslag till en större studie för att minska risken för svetsare att utsättas för höga nivåer av, i första hand, sexvärt krom.

Planerat upplägg och genomförande

- Genomföra svetsförsök med insamling av rökpartiklar hos deltagande industriföretag. - Analysera rökpartiklar med multianalysteknik (hos KTH och Swerea KIMAB) för att fastställa skillnader, speciellt med avseende på frisättande av Cr(VI) i lungliknande vätska, mellan olika typer av rostfria material vid användande av olika tillsatsmaterial och svetsparametrar. - Undersöka påverkan på celler av frisatta metaller (hos KI). - Diskussion av resultat och metodik med Arbetsmiljöverket och Svetskommissionen. - Publicera resultat i facktidskrift och vetenskapliga tidskrifter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.