Mipim 2013

Diarienummer
Koordinator SVERIGES EXPORT- OCH INVESTERINGSRÅD - Business Sweden France
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid februari 2013 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Business Sweden och Energimyndigheten organiserade ett konferensprogram 13-14 mars, i samband med Mipim-mässan i Cannes, Frankrike (12-15 mars 2013), där Vinnova, tillsammans med sex andra strategiska partners deltog. Målet med projektet var att marknadsföra svenska erfarenheter, projekt, företag och organisationer inom hållbar stadsutveckling (via Symbiocity-konceptet) samt skapa en nätverksplattform vilket uppfylldes genom aktiviteter inför och under konferens- och mässdagarna i Cannes.

Resultat och förväntade effekter

Genom projektupplägget marknadsfördes Sverige som potentiell affärspartner och innovativt land inom hållbar stadsutveckling. Den dedikerade hemsidan hade drygt 1300 unika besökare och drygt 140 personer (från ett 20-tal länder) registrerade sig till konferenserna. På grund av extrema transportproblem i Europa (beroende på snöoväder och strejker) deltog ett lägre antal personer (drygt 70 från ett 20-tal länder). 90 % av deltagande partners etablerade nya intressanta kontakter under mässan.

Upplägg och genomförande

Business Sweden och Energimyndigheten organiserade under 13 och 14 mars ett konferensprogram med 15 talare (städer, stadsplanerare, arkitekter, tekniska experter) samt ett flertal nätverksaktiviteter. Marknadsföring gjordes via dedikerad hemsida, utskick, banner på MIPIMs hemsida samt twitter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.