Mipim 2013

Reference number 2013-01021
Coordinator SVERIGES EXPORT- OCH INVESTERINGSRÅD - Business Sweden France
Funding from Vinnova SEK 150 000
Project duration February 2013 - March 2013
Status Completed

Purpose and goal

Business Sweden och Energimyndigheten organiserade ett konferensprogram 13-14 mars, i samband med Mipim-mässan i Cannes, Frankrike (12-15 mars 2013), där Vinnova, tillsammans med sex andra strategiska partners deltog. Målet med projektet var att marknadsföra svenska erfarenheter, projekt, företag och organisationer inom hållbar stadsutveckling (via Symbiocity-konceptet) samt skapa en nätverksplattform vilket uppfylldes genom aktiviteter inför och under konferens- och mässdagarna i Cannes.

Results and expected effects

Genom projektupplägget marknadsfördes Sverige som potentiell affärspartner och innovativt land inom hållbar stadsutveckling. Den dedikerade hemsidan hade drygt 1300 unika besökare och drygt 140 personer (från ett 20-tal länder) registrerade sig till konferenserna. På grund av extrema transportproblem i Europa (beroende på snöoväder och strejker) deltog ett lägre antal personer (drygt 70 från ett 20-tal länder). 90 % av deltagande partners etablerade nya intressanta kontakter under mässan.

Approach and implementation

Business Sweden och Energimyndigheten organiserade under 13 och 14 mars ett konferensprogram med 15 talare (städer, stadsplanerare, arkitekter, tekniska experter) samt ett flertal nätverksaktiviteter. Marknadsföring gjordes via dedikerad hemsida, utskick, banner på MIPIMs hemsida samt twitter.

External links

www.business-sweden.se/en/mipim

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.