Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Minska vårdrelaterade infektioner genom innovativa rengörings- och steriliseringsprocesser och smarta material

Diarienummer
Koordinator GETINGE INFECTION CONTROL AKTIEBOLAG - Getinge Infection Control
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att skapa en arena där vården och life science industrin kan samverka kring gemensamma behov av effektivare rengörings- och steriliseringstekniker samt kontroll- och kvalitetssystem, för att minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI). Genom kontakt med nya parter, workshops och arbetsmöten har ett nätverk av behovsägare, slutanvändare, forskare och affärsutvecklare skapats, för att nå projektets mål.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har gett deltagarna en bredare förståelse för hur behoven av nya processer för rengöring, sterilisering och kvalitetskontroll inom vården och industrin kan kombineras i ett samverkansprojekt. 10 nya parter har knutits till projektet och med den nya projektkonstellationen har vi goda förutsättningar att med ett fortsatt projekt åstadkomma de förväntade effekterna med innovativa produkter och tjänster som skall minska risken för smittspridning inom vården samt bidra till ökad konkurrenskraft för deltagande företag.

Upplägg och genomförande

Kunskapsbyggande aktiviteter omfattade workshop med inbjudna föreläsare, möten med nya projektparter, arbetsmöten, litteraturstudier, analys och rapportering. Projektet fokuserade initialt på att identifiera behoven inom sjukvården och life science industrin av nya lösningar för rengöring, sterilisering och kvalitetskontroll och att kopplat till detta knyta relevanta parter till projektet. Researcharbetet omsattes sedan i en översiktlig projektplan med arbetspaket kring de identifierade behoven.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03798

Statistik för sidan