Minnemera: Digitala kognitionstester som kan fånga indikationer på neurokognitiva sjukdomar tidigare

Diarienummer 2018-02179
Koordinator Mindmore AB - Mindmore AB C/O Things
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Sveriges minnesmottagningar tar emot över hundratusen remisser per år. En remiss kräver dyr och tidskrävande utredning. Bl.a. därför används neurokognitiva tester - de som psykologer/läkare/arbetsterapeuter utför för att utreda kognitiva funktioner - sällan och sent i vårdkedjan. Med Minnemeras digitala test effektiviseras vårdkedjan: patienter screenas på vårdcentral och enbart de som behöver djupare utredning remitteras. Minnemera följer patienters värden för psykiskt välmående och kognition. På så sätt ser man tidiga indikationer på flera neurokognitiva sjukdomar.

Förväntade effekter och resultat

Efter Fas-2 projektet har vi (1) en säljbar produkt som möter vårdcentralernas, användarnas och patienternas behov, (2) en skalbar affärsmodell validerad av vårdcentraler och (3) inlett implementering av kvalitetssäkring mot marknad och användare.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer nu att ta vår verifierade beta till en produkt som är redo för marknaden och som vårdcentraler använder Q3 2019. Därför kommer vi att i Fas-2: (1) tillsammans med kunder (vårdcentraler), patienter och användare (läkare/psykologer/arbetsterapeuter) sam-skapa anpassningen av produkten så att den passar in i vårdcentralernas övriga strukturer, (2) validera produktens egenskaper i studier, (3) inleda arbetet med kvalitetssäkring gentemot marknad och användare och (4) utreda marknadsmässiga förutsättningar för att utveckla en skalbar affärsmodell.

Externa länkar

www.minnemera.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.