MiniRefine - Demonstration of New Biotransport Fuel Manufacturing Processes

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Biovetenskap och material/Ytor, process och formulering
Bidrag från Vinnova 5 678 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Gemensam utlysning Sverige-Finland: Utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter

Syfte och mål

Utveckling av nya biodrivmedel till marknaden För att driva utvecklingen av nya biodrivmedel ska RISE, i samarbete med Preem, Fortum och Valmet, bygga upp infrastruktur och kompetens för utveckling av processer som möjliggör introduktion av nya, förnyelsebara råvaror i raffinaderier. Syftet är att bredda råvarubasen genom nya och förfinade processer och att underlätta för att t ex kunna omvandla pyrolysoljor till högkvalitativa biodrivmedel för transportsektorn. Projektet är en komplettering av RISE befintliga verksamhet och gör oss till en ännu starkare partner för industrin

Förväntade effekter och resultat

Bygga och driftsätta en raffinaderipilot som efterliknar etablerade raffinaderiprocesser i full skala för tester av formulerade pyrolys- och biooljor, som startmaterial för biodrivmedelsproduktion. Demonstration till TRL 5-7 av processer för konvertering av råa pyrolysoljor till formuleringar som kan användas som startmaterial för drivmedelsproduktion i existerande oljeraffinaderier samt av processer för katalytisk vätebehandling av formulerade pyrolysoljor till kvalitativa drivmedel. Teknoekonomi- och marknadsanalyser som stödjer investeringsbeslut.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i två delar och sex olika arbetspaket (WPs) där första delen (WP1-3) handlar om införskaffande av utrustning och anpassning av RISE SPF:s faciliteter för MiniRefine-kapabiliteten, installation, tester inför skarp användning och utbildning av personal. Andra delen av projektet (WP4-6) handlar om demonstration av valda processer hela vägen från formulering av kommersiella pyrolysoljor till färdiga drivmedel, teknoekonomi- och marknadsanalyser samt projektledning, kommunikation och dissemination av projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 september 2018

Diarienummer 2018-02747

Statistik för sidan