Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Minimum Viable Device (MVD)

Diarienummer
Koordinator Mobile Heights AB (svb)
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

I projektet MVD har Mobile Heights undersökt möjligheterna att utveckla en de facto standard och demonstrator för de så kallade smarta prylarna, byggd som en horisontell plattform. Detta arbete har resulterat i en feasibility study som sammanfattar möjligheter och nackdelar med olika teknologier, samt integritet-och säkerhetsaspekter, som möjliggör implementeringen av IoT. Ett konsortium har skapats och en plan för att realisera kommersialiseringen (IP-tillgångar, byggstenar, komplett produkt, etc.) av IoT är under utveckling och testas genom ett antal pilotprojekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

MVD har presenterats för stora nationella och internationella aktörer från både industri och akademi: Sony Mobile, Sigma Connectivity, Ericsson, Murata Electronics, Qualcomm, CISCO, Texas Instruments, Arduino Verkstad, EON, Lunds Univeristy med flera. En feasibilitystudie har skapats där man utvärderar redan existerande teknologier för att skapa en öppen standard för hård-, mjukvara och APIer inom IoT. Denna studie redovisar även hur man m.h.a. en agile process ska skapa de förbättringar som krävs till nyckelfunktioner som ännu inte är öppna standarder i IoT-tillämpningar.

Upplägg och genomförande

Existerande teknologier för att skapa en öppen, de facto standard för uppkopplade prylar har identifierats, analyserats och sammanställts i en feasibility study. Genom en serie av workshops och möten, med relevanta aktörer, har slutsatserna förankrats inom konsortiet. Strategigruppen har gett input och åsikter, något som lett till att en projektplan har skapats för fortsatt arbete inom konsortiet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00770

Statistik för sidan